11 Ιανουαρίου 2023 Γιώργος Αναστόπουλος

N. KARPATHIOS S.A.