Κορυφαία πηγή ενημέρωσης για επαγγελματίες

Η «ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ / T-PRESS» είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, καθώς είναι η μεγαλύτερη σε δραστηριότητα εταιρεία τεχνικών εκδόσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1991 με στόχο να στηρίξει με έντυπα και εκδηλώσεις τον τεχνικό κόσμο της χώρας, ενώ κατάφερε να καθιερώσει στην Ελλάδα μια σειρά από επιτυχημένες τεχνικές εξειδικευμένες εκθέσεις, βασισμένες στη θεματολογία των περιοδικών της.

■ Τα περιοδικά που εκδίδει και τα αντίστοιχα site τους είναι:

■ H ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press διοργανώνει τις εκθέσεις:

  • ELEC.TEC | Ηλεκτρολογικό Υλικό, Φωτισμός και Συστήματα Ασφαλείας – www.elec-tec.gr

  • VERDE.TEC | Τεχνολογίες Περιβάλλοντος – www.verde-tec.gr

  • ASCEN.TEC | Τεχνολογίες Aνελκυστήρων – www.ascen-tec.gr

  • ERGO.TEC | Μηχανήματα Έργων – www.ergo-tec.gr

  • GREEN TRANSPORT & LOGISTICS | Εφοδιαστική Αλυσίδα, Εμπορευματικές Μεταφορές – www.greentransport-logistics.gr

  • ΑGRO.TEC | Αγροτική Ανάπτυξη, Τεχνολογίες και Μηχανήματα – www.agro-tec.gr

■  WEB TV