Ήρεμη δύναμη στην κλαδική ενημέρωση

• Εκδίδεται από το 1991.

• Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, φυσικού αερίου, ύδρευσης, ειδών μπάνιου, συστημάτων αποχέτευσης και μόνωσης.

• Απευθύνεται σε εργολήπτες υδραυλικούς, εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων, μηχανικούς, εργολάβους, μελετητές, σπουδαστές, όπως επίσης και σε κατασκευαστές, εισαγωγείς και εμπόρους ειδών του χώρου.

• Έχει αλλάξει το ύφος και την ποιότητα στην κλαδική ενημέρωση με το κύρος και τη συνέπειά του προς τους αναγνώστες, τους διαφημιζόμενους και την αγορά.

Website: www.thermoydravlikos.gr