Το περιοδικό των «γιγάντων»

• Εκδίδεται από το 1995.

• Είναι ταυτισμένο με την εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τις κατασκευές, τις επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

• Πλαισιώνεται από επιλεγμένη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με δημοπρατήσεις νέων έργων, κυκλοφορία νέων μηχανημάτων έργων, δραστηριότητες και νέα προϊόντα των επιχειρήσεων του χώρου, αλλά και ρεπορτάζ για την εξέλιξη κατασκευαστικών έργων με υλικό και συνεντεύξεις απευθείας από τα εργοτάξια και με την καθοδήγηση των ειδικών και των αρμόδιων παραγόντων.

• Απευθύνεται σε στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικών επιμελητηρίων, συνδέσμων, τεχνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργολήπτες, εργοταξιάρχες, μηχανικούς, μελετητές, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες και χειριστές μηχανημάτων έργων.

Website: www.ergotaxiaka.gr