Περιοδικό Εργοταξιακά Θέματα

Website: www.ergotaxiaka.gr

Η Ελλάδα της ανάπτυξης και των μεγάλων έργων έχει καταγραφεί στις σελίδες του. Το περιοδικό «Εργοταξιακά Θέματα» είναι απόλυτα ταυτισμένο με την εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τις κατασκευές, τις επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
Με συνέπεια και σοβαρότητα από το 1995 εστιάζει τη θεματολογία του σε κατασκευές, υλικά, μηχανήματα και τεχνικές.
Πλαισιώνεται από επιλεγμένη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με δημοπρατήσεις νέων έργων, κυκλοφορία νέων μηχανημάτων έργων, δραστηριότητες και νέα προϊόντα των επιχειρήσεων του χώρου, αλλά και ρεπορτάζ για την εξέλιξη κατασκευαστικών έργων με υλικό και συνεντεύξεις απευθείας από τα εργοτάξια και με την καθοδήγηση των ειδικών και των αρμόδιων παραγόντων.
Το περιοδικό απευθύνεται σε στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, τεχνικών επιμελητηρίων, συνδέσμων, τεχνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργολήπτες, εργοταξιάρχες, μηχανικούς, μελετητές, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες και χειριστές μηχανημάτων έργων.

■ Παρουσιάζει τεχνικές αναλύσεις που αφορούν σε δομικά υλικά και την εξέλιξή τους, μηχανήματα έργων, νέα μοντέλα χωματουργικών φορτηγών, ανταλλακτικά και τα παρελκόμενά τους, επικαθήμενα.
• Παρουσιάζει ειδήσεις, πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση για δημοπρατήσεις έργων, εξελίξεις έργων που υλοποιούνται, καθώς και νέα προϊόντα και υπηρεσίες των εταιριών του χώρου.
■ Δίνει το παρόν σε μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού και στέκεται αρωγός σε σχετικές πάντα με τον κλάδο των κατασκευών εκδηλώσεις, όπως σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα πολυτεχνικών σχολών.

Το περιοδικό των «γιγάντων»

Το πανόραμα για τις Δημόσιες & Ιδιωτικές δομικές κατασκευές, καθώς και τα μηχανήματα έργων