Περιοδικό Ecotec

Πρωτοπόρο στο είδος του, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το“Ecotec” κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005. Με θεματολογία που κινείται στον άξονα «η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος», αναδεικνύει μεθόδους,
μηχανήματα, πρακτικές και νέες ιδέες που εξυπηρετούν στην αειφορία, στην προστασία και στην αποκατάσταση
του περιβάλλοντος (όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιολογικοί καθαρισμοί, οικολογική δόμηση, ανακύκλωση,
διαχείριση υγρών, αέριων και στερεών αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές τεχνολογίες κ.ά.).

Απευθύνεται σε τεχνικές εταιρείες, βιομηχανίες, δημοτικές επιχειρήσεις, δημόσιους Οργανισμούς, ξενοδοχεία, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κ.λπ

■ Σκιαγραφεί το αποτύπωμα της πράσινης οικονομίας, έτσι όπως διαμορφώνεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
■ Μεταφέρει κάθε εξέλιξη που αφορά το νέο οικονομικό μοντέλο που ονομάζεται Κυκλική Οικονομία με συνεντεύξεις εκπροσώπων της αγοράς και του «επιχειρείν».
■ Πρωτοπορεί παρουσιάζοντας έρευνες και καινοτόμες εφαρμογές από όλα τα πανεπιστημιακά και πολυτεχνειακά ιδρύματα της χώρας.
■ Φιλοξενεί άρθρα, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ πιλοτικών ή ολοκληρωμένων προγραμμάτων.
■ Αναλύει τις τεχνολογίες αιχμής και τις μεθόδους τους με σαφή και κατανοητό τρόπο ώστε ιδιώτες, ΟΤΑ, επιχειρηματίες, επενδυτές κ.ά. να γνωρίσουν ένα νέο κόσμο φιλικό προς το περιβάλλον.
■ Το “Ecotec” είναι το μόνο περιοδικό που παρακολουθεί όλα τα θέματα και τους τομείς των πράσινων τεχνολογιών, όπως:
• Ανακύκλωση • Διαχείριση Αποβλήτων • Εξοικονόμηση Ενέργειας • ΑΠΕ • Τεχνολογίες Νερού • Αποκατάσταση Περιβάλλοντος • Οικολογική Δόμηση • Απορρύπανση • Εναλλακτικές Τεχνολογίες • ΕΚΕ • Κλιματικές Αλλαγές κ.ά

Η «πράσινη» τεχνολογία του μέλλοντος

Ένα πρωτοπόρο περιοδικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη