Η «πράσινη» τεχνολογία του μέλλοντος

• Εκδίδεται από το 2005.

• Αναδεικνύει, με θεματολογία που κινείται στον άξονα «η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος», μεθόδους, μηχανήματα, πρακτικές και νέες ιδέες που εξυπηρετούν στην αειφορία, στην προστασία και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος (όπως είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιολογικοί καθαρισμοί, οικολογική δόμηση, ανακύκλωση, διαχείριση υγρών, αέριων και στερεών αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές τεχνολογίες κ.ά.).

• Μεταφέρει κάθε εξέλιξη που αφορά το νέο οικονομικό μοντέλο που ονομάζεται Κυκλική Οικονομία με συνεντεύξεις εκπροσώπων της αγοράς και του «επιχειρείν».

• Πρωτοπορεί παρουσιάζοντας έρευνες και καινοτόμες εφαρμογές από όλα τα πανεπιστημιακά και πολυτεχνειακά ιδρύματα της χώρας.

• Απευθύνεται σε τεχνικές εταιρείες, βιομηχανίες, δημοτικές επιχειρήσεις, δημόσιους Οργανισμούς, ξενοδοχεία, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κ.λπ.

Website: www.ecotec.gr