Οι ανελκυστήρες σε πρώτο πλάνο

• Εκδίδεται από το 2020 και είναι τετραμηνιαίο.

• Έρχεται σε συνέχεια της διεθνούς έκθεσης “Ascen.tec – Τεχνολογίες Ανελκυστήρων”, την οποία διοργανώνει η «Τεχνοεκδοτική / T-Press».

• Απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες ανελκυστήρων, σε τεχνικούς, εγκαταστάτες και συντηρητές ανελκυστήρων, σε εμπόρους, εργολάβους, στελέχη κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών, εργολήπτες και μηχανικούς, σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σχεδιαστές, μελετητές και διακοσμητές, σε στελέχη δημοσίων οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνδικαλιστικούς φορείς (ομοσπονδίες και σωματεία), σε ιδιοκτήτες ακινήτων και ΑμεΑ, καθώς και σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Website: www.ascen-tec.gr